Minőségbiztosítás (Quality assurance)

A szoftverfejlesztési, beszerzési projektek életciklusában a minőségbiztosítás feladata a követelmények és tervek teljesülésének biztosítása, ellenőrzése, amely vonatkozhat a termékre, illetve a folyamatra. A tevékenység céljainak elérését számos módszer, technika segíti, ilyenek az igazoló ellenőrzések (audit), együttes átvizsgálások, felülvizsgálások, értékelések, elemzések.

A minőségbiztosítási tevékenységet végző személyekkel, szervezettel szemben fontos elvárás, hogy függetlenek legyenek a projektért közvetlenül felelős személyektől, szervezettől.

Cégünk vállalja szoftverfejlesztést támogató minőségbiztosítási folyamat felmérését, megtervezését úgy, hogy a fejlesztési folyamatok és a szoftvertermék megfeleljenek a rájuk vonatkozó követelményeknek és a különböző terveknek (projekt terv: erőforrások, határidők; UML terv; stb.). Segíteni tudunk a termék és folyamat minőségbiztosítására vonatkozó követelmények feltárásában és megfogalmazásában.

Tevékenységünket számos szabvány (MSZ ISO/IEC 12207, MSZ ISO/IEC 9126, stb.) figyelembe vételével végezzük. Célunk olyan módszerek és eljárások alkalmazása, amelyek a különböző mérőszámok, metrikák segítségével lehetővé teszik a minőség és hatékonyság megállapítását, értékelését, ellenőrzését.