Delphax (RDM) Image Qualifier X97

OCR és MICR karaktereket tartalmazó dokumentumok minőségbiztosításának eszköze. A legújabb változat már a korszerű operációs rendszerekkel is használható. (A Magyar Posta 1997 óta használta a korábbi DOS-os változatot).

A bevizsgáló rendszer lényegileg egy nagyfelbontású, spektrálisan hitelesített A4 síkágyas szkennerből, valamint egy WINXX/MAC OS alapú vezérlő és kiértékelő szoftverből áll. Az elvégezhető vizsgálatok két alapvető részre tagolódnak:

1. Az OCR/MICR dokumentum általában speciális papír hordozójának (Magyarországon pl. az előnyomtatott postai átutalási megbízás) vizsgálata, amely magában foglalja az előnyomtatott papíron megjelenő mezők, vonalak méret reflexiós, valamint spektrális (szín) paramétereinek kvantitatív vizsgálatát, az előírásoknak való megfelelőségének ellenőrizhetőségét

2. A hordozó megszemélyesítésekor kötelezően alkalmazandó OCR, MICR karakterek valamennyi - a szabvány által előírt követelményének mérési lehetőségeire, amely kiterjed méretbeli, vonalvastagságbeli, reflexiós és szabvány karaktermintához történő vizuálisan is megjelenített összehasonlítási lehetőségekre, az alakiság elemzésére, mérésére. A program valamennyi lényeges paraméterre kvantitatív értékeket is ad, amelyek különböző kombinációkban minősítésként jegyzőkönyvszerűen kinyomtathatók


A Magyar Posta Zrt.-nél 1997-től mostanáig ugyanezen rendszer DOS-os változata szolgálta, az alábbi máig változatlan és a jövőben is szükséges célokat:

· A gyártókódok kiadása előtt a pályázó által kötelezően benyújtandó mintadokumentumoknak az ISO 1831 szabvány követelményeinek megfelelő teljes körű bevizsgálása – amely beugró feltétele a későbbi gyártókód kiadásának

· A beérkező és feldolgozandó „éles” anyagok szúrópróbaszerű folyamatos monitorozása – az egyenletes, magas minőség biztosítására

· Valamennyi bevizsgált dokumentum anyagának szisztematikus archiválása, az egyes gyártók által kibocsátott dokumentumok minőségváltozásainak időbeni követésére