Követhetőség és visszavezethetőség

A követhetőség és visszavezethetőség (MSZ ISO/IEC 12207: traceability) azt jelenti, hogy a termék (rendszer) életciklus különböző fázisa során keletkező információknak egymással megfeleltethetőknek kell lennie.

Vegyünk egy példát, ahol a fejlesztési folyamat vezetői igényekből, interjúkból indul, ehhez kapcsolódóan a marketingesek a piaci igények felmérése, ismerete alapján követelményeket fogalmaznak meg, amelyhez a mérnökök összeállítják a rendszer (termék) specifikációját. Ebben az esetben a visszavezethetőség azt jelenti, hogy a rendszer specifikációjának a marketing követelményekből és vezetői igényekből kell származnia, azokra visszavezethetőnek kell lennie. A követhetőség a fordított irányból jelenti ugyanezt, azaz például a vezetők megvizsgálhatják, hogy a megfogalmazott igények hogyan valósulnak meg a marketing követelmények, vagy akár a rendszerspecifikáció szintjén. Az MSZ ISO/IEC 12207 szabvány számos esetben előírja a visszavezethetőség dokumentálását is.

Az ipari gyakorlatban elterjedt megoldások ezt a tevékenységeket a különböző szintű elemi követelmények egymásnak való megfeleltethetőségével, és a kapcsolat ellenőrzésére szolgáló kimutatásokkal, jelentésekkel segítik. A példánál maradva ez azt jelenti, hogy tételesen megadható, hogy az egyes vezetői igényeket, mely marketing követelmények elégítik ki, valamint az egyes marketing követelmények mely vezetői igényekből származtathatóak.

A követhetőség és visszavezethetőség (nyomkövetés) elveinek következetes, változásokat is figyelembe vevő érvényesítése garantálja az egyes fázisok közti teljesség és szükségesség kielégítését, vagyis hogy a koncepcióknak megfelelő megoldás készüljön el (what you spec is what you get).

Az Dimensions RM a nyomkövetési szemléletet kiterjeszti nemcsak a követelmények (szöveges információk) különböző szintjeire, hanem a különböző tervekre, modellekre (projektterv, elemzési modell, tesztelési terv, adatbázisterv, átvételi terv, hibajelentések, stb.) is. Ezt az eszközhöz kapcsolódó különböző integrációk és interfészek teszik lehetővé.

Előző Következő