Alkalmazott technológiák

A Triad Kft. az informatikai módszerek, módszertanok, szabványok és technológiák elkötelezett követője, hirdetője és felhasználója.

Szabvány

Munkánk magas színvonalát a hatályos magyar és nemzetközi szabványok, főként az MSZ ISO/IEC 12207 Szoftveréletciklus-folyamatok (Software life cycle processes) szabvány messzemenő figyelembe vétele garantálja.

A Triad Kft. elkötelezettje a szoftver termék- és folyamat minőséget célzó kezdeményezéseknek és készen áll a szoftverfejlesztési technológia ezekhez illesztésére. Ilyen többek között a Carnegie Mellon University Software Engineering Institute (SEI) Capability Maturity Model® Integration (CMMI, CMM) a szoftvert fejlesztő szervezetekre vonatkozó érettségi modellje, vagy az ISO/IEC TR 15504 Software process assessment, illetve a Software Process Improvement Capability Determination (SPICE) szabvány.

OO, UML

Cégünk a kilencvenes évek elejétől foglalkozik objektum-orientált szoftverfejlesztési módszertanokkal és jelölésrendszerekkel. Az Object Management Group (OMG) szabványosítási törekvéseihez alkalmazkodva napjainkban az egyeduralkodóvá vált Unified Modeling Language (UML) jelölésrendszert használjuk.

OMG

Az Object Management Group (OMG) 1989. áprilisában, 11 világcég részvételével (többek között a 3COM, American Airlines, Canon, DataGeneral, Hewlett Packard, Philips, SUN, Unisys) alakult meg non-profit szervezetként. Ma már több mint 800 taggal rendelkezik.

Az OMG a legmagasabb műszaki színvonalat, a kereskedelmi életképességet képviselő és a szállítóktól független szoftveriparági specifikációk és ajánlások megteremtését tűzte ki célul. Ezek a specifikációk mára számos területen iparági szabványokként működnek, mint például az objektum-orientált (OO) modellezés leíró nyelve, a Unified Modeling Language (UML), vagy a Common Object Request Broker Architecture (CORBA).

Magyarországon az OO paradigma elterjedésében nagy segítséget adhat a szakma elméletének és gyakorlatának élvonalát meghatározó szervezet rendezvénye, amelyen megismerhetők a legújabb szabványok, szakmai trendek, mint például az XML Meta Data Interchange (XMI), a Common Warehouse Meta Model (CWM), a Meta-Object Facility (MOF) vagy a Model Driven Architecture (MDA, modell vezérelt architektúra).

A TRIAD Kft. az OMG magyarországi rendezvényeinek szervezője és lebonyolítója. A konferenciák sikerét mutatja, hogy minden alkalommal több száz résztvevő érdeklődésére tartanak számot. A rendezvényeken hazai és külföldi neves előadók ismertetik elméleti megközelítéseiket, gyakorlati tapasztalataikat a szakma aktuális kihívásaira.

Módszertan

Módszertani ajánlásainkban az ismert Unified Process (UP) illetve a Rational Unified Process (RUP) mellett a különböző agilis módszertanokat, extrém programozást (eXtreme Programming, XP) és komponens alapú módszertanokat (CBD) is figyelembe vesszük. Tisztában vagyunk azzal, hogy az alkalmazott módszereket az adott szervezet és projekt céljaihoz és a rendelkezésre álló eszközökhöz is illeszteni kell, ezért ügyfeleink igényeit felmérve alakítjuk ki a megfelelő módszereket.

MDA, PIM, PSM

Az OMG újabb ajánlásai közül elsősorban a modell vezérelt architektúra (MDA) koncepciót javasoljuk követni, mivel a platform független modell (PIM) és a platform specifikus modell (PSM) elválasztása gyakorlatunk által is igazoltan javítja a karbantarthatóságot és növeli a termelékenységet.

Prototípus, kódgenerátor

A fejlesztő cégek kockázatcsökkentési és termelékenységi igényeit a gyors vertikális prototipizálással és a nagytömegű kód automatikus előállításával tudjuk kielégíteni. E módszer lényege, hogy a szoftverek kritikus és platformfüggő részeire a fejlesztési ciklus elején az alkalmazáslogikától függetlenül, működő prototípusok készülnek, s ezek alapján hozzuk létre azokat a nagyteljesítményű kódgenerátorokat, amelyek az alkalmazáslogikát leíró, platform független modellből létrejövő kód generálására használunk.