Bonyolult üzleti rendszerek ad-hoc megvalósítása általában nem gazdaságos, sem biztonságos, sem költséghatékony és a határidőre való elkészülés is bizonytalan. Az IT iparban elterjedt, hogy ilyen célra ú.n. keretrendszereket hoznak létre, amelyek elemei bonyolult funkciókat valósítanak meg. Ezért döntöttünk ilyen keretrenszer megvalósítása mellett, amellyel ügyfeleinknek adott specifikációra, határidőre, költségkereten belül tudjuk megvalósítani a megoldásokat.

Többéves tapasztalatinkat felhasználva jelenleg az alábbi üzleti területek számára kínálunk megoldásokat, amelyek az átalunk fejlesztett Shared Smart Document elv és a Zero Corner Model előnyeit jól ki tudját használni.

Shared Smart Document Megoldások

Az alapok

Ahhoz, hogy egy strukturálatlan (van nem megfelelően strukturált) dokumentumból kinyerjük az egyedi tartalmakat, ehhez egyedileg címezhetőnek kell lenni a tételeknek és meg kell értenünk a jelentésüket, tartalmukat.

Az XML lehet, hogy szintaktikailag jó, de lehetséges, hogy szemantikusan nem ad választ a kérdéseinkre.

A dokumentum formáját a kibocsájtó határozza meg. Ez a formátum lehet papír, kép, kereshető dokumentum (PDF), vagy akár egy strukturált dokumentum. A okos dokumentum nézeteket ezekből kell kinyerni ahhoz, hogy a szolgáltatás működtethető legyen. A nézetek létrehozásának egyértelműnek, megismételhetőnek, ill. ellenőrizhetőnek kell lenni.

e-Számlázás

Megoldásaink alapjául a korábbi évesk során megvalósított Elektronikus Számla Bemutatási Rendszereink, valamint nagy szolgáltatók számára kidolgozott vállalatközi eszámlázási megoldásaink szolgálnak.

Nemzeti Adó és Vámhivatal online reporting rendszer

A számlakibocsátóknak a NAV Online Számla nevű portálján 2018 július 1-étől kötelező - 100eFt ÁFA tartalom feletti - számlakibocsátáskor azonnali jelentést adni részletes adattartalommal. Ehhez a Triad Kft. a meglévő keretrendszerével Online Számla Kapu megoldást és/vagy szolgáltatást hoz létre, ami a számlakibocsátók e kötelezettségének minél egyszerűbb és gyorsabb megfelelését teszi lehetővé.

Az Online Számla Kapu szolgáltatás azért előnyös a számlakibocsátóknak, mert megszokott számlázási megoldásukat nem kell átszabniuk, hanem egyszerű nyomtató kapcsolaton keresztül a nyomtatás során a kapu igénybevételével a NAV által elvált formátumban automatikusan lezajlik az online számla jelentés. A szolgáltatás felhő alapú, az ügyfelek egyedi igénye szerinti sokféle számlaformátum teljes körűen verziókezelt átalakítását(konverzióját) a kapu webes hozzáférésen keresztül lehet testre szabni, igény szerint akár önkiszolgáló módon. A kapu szolgáltatás a NAV jelentések állapotáról, a beküldéssel kapcsolatos kommunikációról visszakövethető naplózást végez, melyet a webes felületen a jogosult felhasználók megtekinthetnek. A számlakibocsátók választhatják azt a kiegészítő szolgáltatást is, hogy a számla kinyomtatása a NAV jelentés megtörténtét igazoló felirattal együtt történik meg, így ügyfeleik is meggyőződhetnek arról, hogy a jelentési kötelezettségüknek eleget tettek.

Az Online Számla Kapu számos emelt szintű szolgáltatást tesz lehetővé: a számla kiállításártól az ügyfelek értesítését, papír és elektronikus kézbesítési csatorna kezelését, a számla ügyfél oldali bemutatását, elfogadás visszajelzését, reklamációkezelést, vagy akár a számlafizetést.

Supply Chain támogatás

A gazdasági élet egyik legbonyolultabb területe, ahol természetszerű, hogy több egymástól független gazdasági egység által önállóan működtetett informatika rendszerekből származó információkat kell az egyes partnereknek kezelni. A megrendelő, a szállító, a szállítmányozó, a biztosító, a kereskedelmi hitelezést végző, valamint a fizetési megoldásokat nyújtó szolgáltatók információinak a kezelése gyakran csak kevéssé hatékony módon történik. A Zero Corner Model révén adat centrikus integráció valósítható meg, amely felhasználásával az egyes partnerek saját folyamataikat tudják megvalósítani a megosztott adatokon bonyolult rendszereken átívelő integráció nélkül.

”End-to-end” szolgáltatások

Az SSC-k többsége történetileg egyes üzletágak (HR, pénzügy, logisztika, jóváhagyás, stb.) folyamatos hozzáadásával alakul Ez az informatikai rendszerekre is igaz, ami nehézzé, vagy lehetetlenné teszi a folyamatok teljes körű (”end-to-end”) kezelését. A kétirányú, szimmetrikus és folyamatosan rendelkezésre álló kapcsolat és a megosztott adatok révén a megoldás karnyújtásnyira van.

Együttműködési szolgáltatások

Az interaktív, tranzakcionális rendszerek az együttműködés biztosításával lehetővé teszik a folyamatok gyors, ügyfél/partner barát kialakítását az idő és költségrabló telefon helyett.

Supply-chain finance szolgáltatások

A kereskedelmi finanszírozás kiemelkedő része az üzletnek. Minél hamarabb jutnak el fontos információk a partnerekhez, pl. egy számla elfogadása, annál több idő és lehetőség van kedvező ajánlatok kidolgozására

Lab Tracker

Történeti adatok kezelése a gyógyításban, egészségmegőrzésben

A Lab Tracker javíthatja az egészségtudatos gondolkodást, segíti a kezelő orvos munkáját a trendek felismerésével és az ezekre építhető folyamatokkal.

A laboratóriumi automaták által létrehozott leletek automatikusan feldolgozhatók, belőlük az adatok kinyerhetők és tetszőleges időtávon át akár összehasonlító módszerekkel figyelhetők.

The ad-hoc implementation of complex IT systems is rarely cost-effective, safe, in terms of being commissioned by time. The IT industry has created an intermediate product, the frameworks to overcome many of the difficulties. It is not surprising that Triad has chosen the industry proven road and created a framework to serve the goals.

Based on the more than a decade experiences the following areas can make use of our Shared Smart Documents and Zero Corner Model based solutions. See the involved areas and benefits of the usage of Smart documents.

Shared Smart Document Solutions

Fundaments

In order to create smart documents from unstructured documents all individual data elements should be individually addressed and understood. The data capture (available as separate hosted service) is used to extract data elements. In case of well-structured document the views can be seen as data-mapping.

XML(s) holding the data can be syntactically well-defined and are still not sufficient to have a semantically meaningful view of the document especially not from a given service’s perspective.

Original format is the document format issued by the given party. This format can be anything from a paper, an image, a searchable document (e.g. PDF), to a structured electronic document (e.g. XML). The smart documents' views can be seen as partial data-sets extracted from the documents or generated in parallel in order to be sent to the service provider traditionally. Creating document views should be unambiguous, repeatable, auditable. More on that the data definition of views aims semantic meaning rather than syntactic description only.

Billing/Invoicing

The solutions are based on our close to two decades experience in e-Billing/e-Invoicing spanning for direct model, via biller service provider to white label consolidation platforms utilising presentment.

Hungarian National Tax and Customs Office on line reporting system

Mandatory since July 1, 2018 all invoices over 100 000 HUF VAT values has to be online reported . Our solution creates an on line invoice gate or provides the necessary service to meet the requirements of automating the process from the moment the invoice is ”printed”.

Supply Chain Support

One of the most complex field of business with inherently „alien” systems of the vendor, the ordering party, the transport/logistics partner, the insurance companies, trade financing bodies, payment processors, etc. Each and every player would like to see "end-to-end” the information, create their own processes which can either be impossible or a very expensive nightmare. The answer is the Zero Corner Model enabled data centric integration and the use of the Shared Smart Document principle.

End-to-end services

To make decisions e.g. at a Shared Service Centre (SSC) it is necessary to see various data of connected documents released by diverse IT systems of separate business players. Having all required data shared in a symmetrically and bidirectionally and continuously accessible data storage from anywhere by anybody possessing the right authorization creates the much-needed environment for decision makers.

Collaboration services

Making mistakes or having the need to introduce changes is part of the everyday life. In a transactional systems like a Shared Smart Document System working over Zero Corner Model it can be immediate and efficient.

Supply-chain finance services

Trade finance is a prominent portion of the business. The sooner the changing information are available to the separate players, like the acceptance of an invoice leaves room for financial offers helping both corporations and SMEs.

Lab Tracker– adding value to the ”naked” data

The application and web service named LabTracker is designed to strengthen the health awareness of the population through the extended use of laboratory results and assist doctors to review historical changes.

The solution extracts data from standard lab reports and allows the users to select items to be investigated historically, drawing charts by any authorised user. Contracted laboratories can easily and quickly share their results with the patients under study.

The results gathered over years can be accessed and analysed by smartphone.